Rabo ClubSupport

Beste Stemmer

De leden van de Rabobank hebben de afgelopen periode in het kader van de Rabo ClubSupport getemd op hun favoriete club. Goed te merken dat velen de fotoclub een goed hart toedragen, want jullie stemmen heeft het mooie bedrag van 215,20 euro opgebracht.

Wij danken iedereen die op ons heeft gestemd.